Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky
obchodní podmínky internetového obchodu spiritbike ke stažení zde.
 
Zásady ochrany osobních údajů:
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Partis a.s. ke stažení zde.  
 
Reklamační formulář
ke stažení zde. 
 
Omezení záručních podmínek
Záruka je poskytována na vady, které má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím.
Záruka na jednotlivé díly
Rám a vidlice
Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií nebo neodbornou opravou. 

Odpružené vidlice a zadní pružící jednotky
Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady, které existují v okamžiku převzetí. Kritériem pro přijetí reklamace prasklé odpružené vidlice je neporušenost geometrie vnitřních a vnějších nohou. Nelze uplatňovat závady typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice nebo poškození korunky vlivem nehody a přetížení. 

Řízení
Záruka je na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném dotažení představce nebo deformace představce po vysunutí nad značku maximálního vysunutí. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení - vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze reklamovat. 

Středové složení
Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem garančních oprav. Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozený čtyřhran klik. Vydřené ložiskové dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte a včas reagujte na případná uvolnění. 

Pedály
Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu. Opotřebení provozem, uvolněním či prasknutí spojů rámečku nebo ohyb čepu způsobené nárazem nejsou důvodem k uznání reklamace. Hlučnost pedálu a seřizování vůle není předmětem garance, ale pozáručního servisu. Na ztrátu uvolněných částí se nevztahuje záruka. 

Kola
Do běžné záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa) včetně vad povrchové úpravy. Kritériem pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost. Vydřené ložiskové dráhy, vniknutí nečistot do volnoběžného tělesa a ložisek náboje a zkorodované díly nejsou předmětem garance. 

Brzdy, řazení, měnič, přesmykač
Do záruky spadají vady materiálu. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním, manipulací a jízdou se nastavení může změnit a jeho dolaďování patří k běžné údržbě. řazení, zejména páčkami přesmykače, vyžaduje cit. Na případné stržení mechanismu nemůže být uplatněna garance. 

Sedlo, sedlovka
Uznává se vada materiálu, posuzuje se z hlediska plnění funkce. Rýhy způsobené posuvem sedlovky v sedlové trubce nelze reklamovat. Reklamace na sedlovku se neuznává, byla-li vysunuta nad značku maximálního vysunutí. Nelze uplatnit záruku na ohyb sedlovky vlivem nehody nebo přetížení, ohyb ližin sedla, roztržení potahu sedla apod. 

Řetěz
Předmětem záruky je materiálová vada. Na opotřebení provozem se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na přetržení řetězu vlivem necitlivého řazení (rozpojení na čepu), deformace vzniklé provozem, provozní opotřebení (vytažení) a při zanedbání údržby (koroze, zadření vlivem nečistoty apod.). 

Odrazky, kryt převodníku, kryt paprsků
Ulomené nebo rozbité díly nejsou předmětem záruky. 

Brzdy
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálovou vadu. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou, zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou.
 
Motor a elektrosoučásti
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálové vady. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou nebo zanedbáním údržby.
 
Baterie
U baterií (akumulátorů) se zákonná záruka vztahuje na výrobní a materiálové vady. Na opotřebení způsobené obvyklým používáním věci (u baterií tedy především pokles kapacity) se dle  ustanovení § 2167  občanského zákoníku záruka nevztahuje.“
 
Záruky
Prodávající poskytuje majiteli jízdního kola na zakoupený výrobek záruku 2 roky od dne prodeje.
 
Limitované záruky:
Záruky na rámy a komponenty se nevztahují na závady vzniklé vinou uživatele, nedodržením pokynů v návodu, opotřebením, používáním k účelům k nímž rám a komponenty nejsou určeny. Výrobce a distributor nenese žádnou zodpovědnost nebo závazek za zranění vzniklé při používání jízdních kol a jejich komponentů. 
 
Každý je osobně zodpovědný za škodu nebo poškození způsobené nezodpovědným používáním jízdního kola a jeho komponentů. 

Pozor! Vždy před a po každé jízdě pečlivě zkontrolujte rám jízdního kola a všechny jeho komponenty. 

Prodejce potvrzuje, že jízdní kolo uvedeného typu a výrobního čísla, odpovídá státním normám a technickým předpisům. V době trvání garance firma odstraní na svůj náklad závady, které se na kole vyskytly a jejichž příčinou je vada materiálu, jeho zpracování či nesprávná montáž. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným používáním, záměnou dílů, havárií, přetěžováním, nedostatkem péče o kolo, nesprávnou údržbou a neodbornou opravou. 

Povinné dovybavení kola na pozemních komunikacích
Viz. zákon 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sl. a jejich novelizace pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích. 


Podmínky záruky
Výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému je vyroben.
Při uplatňování záruky předkládá zákazník kompletní čisté kolo, potvrzený záruční list a prodejní doklad (paragon).
Nárok na uplatnění záruky zaniká
Bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale uživatele (neodbornou opravou, zanedbáním kontroly a běžné údržby, extrémním zatížením, špatným uskladněním apod.).
Neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě.
Nebyl-li výrobek řádně používán a udržován podle návodu.
Nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list.
Upozornění: Je třeba důrazně doporučit provedení první prohlídky a seřízení v servisu firmy po ujetí 100 km nebo do 1 měsíce po převzetí kola. Tato prohlídka může odhalit vady a napomůže kvalitnímu seřízení komponentů po tomto počátečním provozu
 
Vyloučení ze záruky
Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo servisními prohlídkami.
Vyloučeny jsou dále například:
náklady na telekomunikace,
ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,
 
Uplatnění nároků ze záruky
Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
Pokud zde, v těchto záručních podmínkách, není stanoveno jinak, řídí se tyto záruční podmínky ustanoveními občanského zákoníku.
 
 
V naší společnosti na adrese Suchovršice 110, 542 32  Úpice  máte možnost zdarma odevzdat použité baterie. Baterii můžete vhodit do speciální nádoby označené nápisem "Baterie" na vrátnici. Pokud Vám byla baterie dodána přepravní službou nebo Českou poštou s.p., můžete nám použitou baterii zaslat jakoukoli přepravní službou nebo Českou poštou s.p. zpět. Náklady na dopravu hradí zákazník. Náklady na likvidaci baterií platí prodejce. 
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 
Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby, za což se omlouváme.